AİHM Başvuru Formu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak başvurular, Mahkeme tarafından belirlenmiş bir formun doldurulması ile gerçekleştirilir. Bu form dışında bir dilekçe ile başvurmanız durumunda AİHM tarafından size resmi başvuru formu iletilecek ve başvurunuzun bu forma belirtilen formata uygun olarak yapılması istenecektir. Zaman kaybına neden olabilecek bu durumla karşılaşmamak için başvurularınızı bu formu kullanarak yapmanız gerekmektedir.

Başvuru formu aşağıda sunulmuştur. Ayrıca buraya tıklayarak formu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Bireysel Başvuru Formu

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 
EUROPEN COURT OF HUMAN RIGHTS
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
REQUETE
APPLICATION
BAŞVURU
1-LES PARTİES
THE PARTİES
TARAFLAR
http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
A. LE REQUERANT/LA REQUERANTE
    THE APPLICANT 
    BAŞVURUCU
(Renseignaments afournir concernant le requérante et son/sa représentant(e) éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative if any) 
(Başvurucu ve varsa temsilcisi hakkında verilmesi gereken bilgiler)

1.Nom de famille……………     2.  Prénom (s)…………………
Surname                                           First name (s) 
Soyadı                                             Adı
http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
Sexe: asculin/féminin
Sex  : male/female 
Cinsiyet: erkek/kadın


3. Nationalité…………………   4.  Profession……………………
       Nationality                                    Occupation
       Milliyeti                                      Mesleği
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   5. Daté et lieu de naissance………………………
   Date and place of birth 
   Doğum tarihi ve yeri                                                                                                            
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   6. Domicile…………………...............................
   Permanent address 
   İkametgahı
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   7. Tel. No………………………………….......
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   8. Adresse actuella (sidifféerente de 6)…………………………
   Present address (if diffrent from 6) 
   Şu anki adresi ( 6’da belirtilen ikametgahından farklı ise
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   9. Nom et prénom du/de la représentant(e)……............……
   Name of representative 
   Temsilcinin adı
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   10. Proffesion du/de la représentant(e)…………………
   Occupation of representative 
   Temsilcinin mesleği
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   11. Adresse du/de la représentant(e)…………….......
    Adres of representative 
   Temsilcinin adresi
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   12. Tel.No…………               Fax No……………
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
   B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
   THE HIGHT CONTRACTING PARTY 
   YÜKSEK SÖZLEŞMECİ TARAF
   12.    ( Indıquer ci-prés le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) larequete est dirigée)
   (Fiil the name of the State(s) against which the application is directed) 
   (Aşağıda başvurunun hangi devlet aleyhine yöneltildiğini belirtiniz)

   ………………………………………………………………………………………….
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    Si le/la requérant(e) est représenré(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e).http://www.aihmbasvururehberi.com 
    A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed
    Eğer başvurucu temsil ediliyorsa, temsilciyi vekil atayan ve başvurucunun imzasını taşıyan bir Yetki Belgesi ekleyiniz.

    II- EXPOSE DES FAITS
    STATEMENT OF THE FACTS 
    OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
    (Voir chapitre 11 de la note explicative)
    (See Part 11 of Explanatory Note) 
    (Açıklayıcı Not’un 11.Bölümüne bakınız)
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    14.     http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

    http://www.aihmbasvururehberi.com

    Si néssaire, continuersur une feuille sépaée Contineu on separate sheet if necessary 
    Eğer gerekli görüyorsanız ayrı sayfada devam edebilirsiniz.

    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    III- EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLEGUEE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS AL’APPUI 
    STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS  AND OF RELEVANT ARGUMENTS 
    BAŞVURUCU TARAFINDAN ÖNE SÜRÜLEN SÖZLEŞME VE PROTOKOL İHLALLERİ İLE  
    İDDİALARIN DAYANIKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
    (Voir chapitre III de la note explicative)
    (See Part III of the Explanatory Note) 
    (Açıklayıcı Not’da III. Bölüme bakınız)
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    15.
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com


    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    IV- EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 1 DE LA CONVENTION
    STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 1 OF THE CONVENTION
    SÖZLEŞME’NİN 35.MADDESİNİN 1.FIKRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 
    (Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grif, et au besoin sur une séparée, les renseignements demantés sous les points 16 a 18 ci-aprés) 
    (See part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details montioned below under points 16 to 18 on a sparete sheet for each separate complaint) 
    (Açıklayıcı Not’un IV.Bölümüne bakınız. Her şikayet için, gerektiğinde ayrı bir sayfa kullanarak, aşağıda 16’dan 18’e kadar numaralanmış alt bölümlerde istenen bilgileri veriniz)      
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

    16.     Décision interne définitive (date de la décision, organe-judiciaire ou autre-l’ayant rendue)
    Final decision (date,court or authority and nature decision) 
    Nihai karar (kararın tarihi,niteliği, Kararı veren merci-adli veya diğer) 

    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

    17.     Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision,   
    sa date, nature et l’organe-judicidire ou autre-l’ayant rendue) 
    Other decisions (list in chronologial order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them) 
    Diğer kararlar (tarih sırasına göre her kararın tarihi, niteliği ve kararı veren merci-adli veya diğer-belirtilmelidir.) 
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com


    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com    18.     Dispos (i)ez-vous d’un recours que vous n’aves pas exerce? Si oui, lequel et pour quel motif n’at-il pas été exsercé? 
    Is there or was there any ather appeal or other remedy available to youwhich you have not used? Lf so, explain why you have not used it. 
    Başvurmadığınız başka bir çözüm yolu var mı? Eğer varsa, nedir ve neden bu yola başvurulmadı? 

    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com


    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

    Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
    Continue on a seperate sheet if necessary.
    Eğer gerekli görüyorsanız ayrı bir sayfada devam edebilirsiniz


     V. EXPOSE DE L’OBJET DE LA REQUETE ET PRETENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE
    STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL  CLAIMS FOR JUST SATISFACTON 

    BAŞVURUNUN AMACINA VE HAKKANİYETE UYGUN TATMİN TALEPLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
    (Voir chapitre V de la note explicative) 
    (See part V of the Explanatory Note) 
    (Açıklayıcı Not’un V.Bölümüne bakınız.)

    19.
    VI- AUTRES INSTANCES İNTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT L’AFFAIRE
    STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONEL PROCEEDINGS 
    DİĞER ULUSLAR ARASI MAKAMLAR ÖNÜNDEKİ USULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
    (Voir chapitre VI de la noye explicative)
    (See Part VI of the Explanatory Note) 
    (Açıklayıcı Not’un VI Bölümüne ilişkin açıklama) 
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

    20.   Avez-vous soumis â une autre instance internationale d’enquéte ou de réglement les griefs énoncés dans la prénte requéte? Si oui, fournir des indications détaillées â ce sujet 
    Have you submitted the above complaints to any ather procedure of international investigation or Settlement? If so, give full details. 
    Bu başvunuzdaki şikayetlerinizi başka bir uluslar arası makama sundunuz mu? Eğer sunduysanız, bu konuda ayrıntılı bilgi veriniz.    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com


    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com


    VII- PIECES ANNEXEES (PAS D’ORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES)
    LIST OF DOGUMENTS (NO ORIGINAL DOCUMENTS ONLY PHOTOCOPIES) 
    BELGELER LİSTESİ (BELGELERİN ASLI DEĞİL SADECE ÖRNEKLERİ)

    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    BELGELER LİSTESİ
    (Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sousch. IV et VI ci-dessus. Seprocurer, au besoin, les nécessaires, et en cas d’impossibbllité, exqliquer pourquoi celles-ci ne ppeuvent pas étre obtenuens. Ces documents ne vous seront pas retournés.)   
    (See Part VII of the Explanatory Note. İnclude copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.) 
    (Açıklayıcı Not’un VII. Bölümüne bakınız. Yukarıdaki IV ve VI. Alt bölümlerde belirtilen bütün kararların örneğini ekleyiniz. Eğer bu belgeler elinizde yoksa temin ediniz. Eğer temin edemiyorsanız bunun nedenini açıklayınız. Gönderdiğiniz belgeler size geri verilmeyecektir.
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    21. 
    a)………………………………………………………………………………
    b)………………………………………………………………………………
    c)………………………………………………………………………………      
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com


    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com    VII- DECLARATION ET SIGNATURE
    DECLARATION AND SIGNATURE 
    BİLDİRİM VE İMZA
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    (Voir chapitre VII de la note explicative)
    (See Part VII of the Explanatory Note)
    (Açıklayıcı Not’un VIII.Bölümüne bakınız.)
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

    22. 
    Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requéte sont exacts.
    I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief. The information I have given in the present Application form is correct.
    Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu bilgim ve inancım dahilinde beyan ederim.

    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com
    Lieu/Place/Yer………………………..
    Date/Date/Tarih………………………
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com

    (Signature du/de la requérant(e) o udu/de la représentant (e) 
    (Signature of the applicant or of the representative) 
    (Başvurunun ve temsilcinin imzası)
      
    http://www.aihmbasvururehberi.com http://www.aihmbasvururehberi.com