AİHM Yetki Formu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapacağınız başvurularda doldurmanız gereken iki form bulunmaktadır. Bunlardan birincisi "Başvuru Formu" dur.  Başvuru formuna yan sütunda bulunan sekmeye tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kullanmanız gereken ikinci form ise Yetki Belgesi adı verilen, avukatınızın sizi AİHM önünde temsil etmeye yetkili olduğunu ispata yarayan belgedir. Belge örneği aşağıda sunulmuştur.


EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
AVRUPA INSAN HAKLARI MAHKEMESI
AUTHORITY *
YETKİ BELGESİ

I, ...................................................................................................................................................
Aşağıda imzası olan ben,
...................................................................................................................................................
(name and address of applicant) (başvuranın adı ve adresi)
hereby authorise ...................................................................................................................................................
bu belge ile aşağıda adı belirtilen kişi ya da kişilere yetki veriyorum :
....................................................................................................................................................
(name and address of representative) (temsilcinin adı ve soyadı, adresi)
to represent me in the proceedings before the European Court of Human Rights, and in any subsequent proceedings under the European Convention on Human Rights, concerning my application introduced under Article 34 of the Convention against
Bu kişi ya da kişiler beni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'ne göre yapılabilecek her türlü usul işleminde Sözleşme'nin
34. maddesine göre
...................................................................................................................................... 'ye karşı
(respondent State) (savunmacı hükümetin adı)
on .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... tarihinde
(date of letter of introduction)
(ilk mektup tarihi)
yaptığım başvuruda temsil edecektir.
..........................................................................
(place and date)(yer ve tarih)
..........................................................................
(signature of the applicant) (başvuranın imzası)
I hereby accept the above appointment
Yukarıda belirtilen başvurucuyu temsil etmeyi kabul ediyorum.
........................................................
(signature of representative) (temsilcinin imzası)

* Bu form Mahkeme nezdinde bir avukat ya da kişi tarafından temsil edilmek isteyen
başvurucu ve belirlediği temsilci tarafından doldurularak imzalanmalıdır.